Regulamin

Regulamin sklepu.

I. Definicje

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia.
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego
4. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.twojwwnetrze.com.pl za pośrednictwem, którego Klient może składać Zamówienia;
5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy sklepem inenetowym a Klientem;
6. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, określające rodzaj i ilość towaru, dostawę i płatność,
7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym
8. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu, wymieniona w cenniku dostaw
9. Sprzedający – www.swiatakwarium.com.pl

II. Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.twojewnetrze.com.pl

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep internetowy, działający pod www.twojewnetrze.com.pl prowadzony jest przez Firmę www.swiatakwarium.pl

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

– warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

– warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

– zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

– Internet Explorer w wersji 5 lub nowszej, lub

– Inna przeglądarka internetowa, np. Google Chrome, Mozilla Firefox itp.

6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa firma www,swiatakwarium.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób,

które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.twojewnetrze.com.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

III. Zasady kupowania

1. Zamówienia w sklepie twojewnetrze.com.pl mogą Państwo składać przez 24 godziny na dobę przez cały rok.

Zamówienia złożone po godzinie 18 w dni powszednie będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Zamówienia złożone w weekendy i święta, będą realizowane w dniach roboczych.

 

2. Zamówienia przyjmowane są na stronach www.twojewnetrze.com.pl. Klient powinien wykonać następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana

– dodanie do koszyka towaru

– wybór rodzaju dostawy

– wybór rodzaju płatności

– wybór miejsca wydania rzeczy

 

Po złożeniu zamówienia Klient dostaje potwierdzenie złożenia zamówienia na adres e-mail podany w formularzu.

 

3. Kupujący powinien podać aktualny numer telefonu i adres e-mail pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.

4. Przyjęcie do realizacji rozpoczyna się w chwili wpływu pieniędzy na nasze konto bankowe (klient zostaje poinformowany o tym fakcie e-mailem).

5. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień, których nie da się potwierdzić i wzbudzają zastrzeżenia co do ich autentyczności.

6. Złożone zamówienie nie opłacone w przeciągu 10 dni roboczych zostanie automatycznie anulowane.

IV. Dostawa i czas realizacji

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą istnieje możliwość wysyłki towaru poza granice Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub przesyłką Pocztą Polską.

 

Koszty dostawy są jednorazowe – uzależnione od gabarytów kupowanych przedmiotów. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia. Dodatkowo koszty dostawy wskazane są na stronie sklepu

3. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego

 

4. Czas realizacji wynosi do 3 dni roboczych (w skrajnych przypadkach – chwilowy brak materiału z danym kolorze – do 5 dni roboczych).

5. O przekazaniu zamówienia do realizacji oraz wysyłce towaru Klient informowany jest mailowo.

6. Odbiór osobisty zamówienia w siedzibie firmy możliwy jest po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru.

7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie wynikające z działania firm spedycyjnych z którymi współpracuje.

V. Płatności i ceny

1. Ceny Towaru podane są w złotych polskich, nie zawierająone kosztów dostawy.

2. Płatności za zamówiony towar Klient może dokonać za pomocą przelewu na numer konta bankowego, lub przy odbiorze towaru.

3. Wszystkie ceny w sklepie są cenami brutto i zawierają 23% podatku VAT.

4. Ceny produktów jak i kosztów przesyłek obowiązują na terenie Polski. Wysyłki zagraniczne realizowane będą po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.

VI. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres firmy podany w niniejszym Regulaminie.

2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

3. Prawo do odstąpienia od umowy przez Klienta jest wyłączone w przypadku towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;

4. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

Zakupiony towar należy zwrócić na adres:

www.swiatakwarium.pl

ul. Wojska Polskiego 145

97-300 Piotrków Trybunalski

5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać odesłany w sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

6. Sklep zwraca koszt odesłania towaru jedynie do wysokości najtańszej oferowanej przez Sklep opcji dostawy.

7. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych przez Klienta za pobraniem.

VII. Postanowienia końcowe

1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyn i bez wcześniejszych uprzedzeń. Zmiany te będą publikowane na bieżąco na stronie sklepu www.twojwwnetrze.com.pl

2. Zmiany regulaminu nie odnoszą skutku w stosunku do zawartych przez ich wprowadzeniem umów jak również złożonych przez Klientów zamówień.

3. Wszelkie spory powstałe w związku z wykonywaniem Umowy zawartej na podstawie regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.

4. Aktualny regulamin dostępny jest zawsze w zakładce Regulamin